Vol 3, No 2 (2015)

April

DOI: https://doi.org/10.22034/ijab.v3i2

Table of Contents

Articles

Biplab Sarkar, Manoj Kumar, Raja Mansingh Rathore, Suresh Verma
PDF
60-67
Milad Adel, Reza Safari, Pedram Moayeri, Ahmad Nosrati, Elham Khalili
PDF
68-71
Seiedeh Maedeh Seiedzadeh, Vahid Yavari, Hamid Mohammadi Azarm, Mohammad Mosavi
PDF
72-77
Bhushan Kumar Sharma, Mrinal Kumar Hatimuria, Sumita Sharma
PDF
78-88
Paramita Das, Koushik Ghosh
PDF
89-101
Mehmet Karataş, Erdoğan Çiçek
PDF
102-107
Shirin Hasani, Ebrahim Alizadeh, Mostafa Yousef Elahi
PDF
108-113
Sandipan Gupta, Samir Banerjee
PDF
114-118
Mohadeseh Sadat Tahami, Hamid Reza Esmaeili, Mohsen Safaie
PDF
119-128