Wagaw, Solomon, Department of Biology, Wolkite University, Wolkite, Ethiopia., Ethiopia